Creatieve tekstoplossingen voor de Nederlandse markt

Leap Translations levert een totaalpakket van uiteenlopende teksten die ertoe doen. Als copywriter en creatief vertaler in één maakt Leap namelijk niet alleen nieuwe teksten, maar vertaalt ze ook bestaande teksten. Voor jou heeft dit als voordeel dat je in één keer klaar bent als je een tekstoplossing nodig hebt. Bovendien is Leap als deskundige op het gebied van zowel de Engelse als Nederlandse taal in staat te voorkomen dat je Nederlandse teksten een Engels (Engerlands) ritme krijgen of dat in je Engelse teksten een Nederlands (Dunglish) ritme doorklinkt.

Leap heeft ervaring in onder meer de volgende vakgebieden:

creatieve tekstoplossingen